İŞ SAĞLIĞI
Çevre
Yangın
Elektrik
Yapı İşleri
Resimlerle
Maden
Risk Analizleri
Koruyucular
KALİTE
ISO EN 9000
OSHAS 18001
HACCP
14000
SA 8000
GEREKLİ
Formlar
Bilgi
Linkler
İlk Yardım
YASA
Mevzuat
Yargıtay Kararları
KİTAPLIK
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili KitaplarSitenin
11.11.2001 den sonraki ziyaretçi sayısı...


                      

PERİYODİK KONTROLLER (Akreditasyon Belge Örneği)
 

Kaldırma Araçlarının Kontrolleri:
Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bıunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)

(AKREDİTE KURULUŞLAR)
[ÖRNEK FORM]
(Testi Yapan Yerlerin
Akredite Olup Olmadığını
Sorgulayın)

Asansör Kontrolü:.
İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. Asansörlerin imal, inşası, kurulması, muayene ve bakımı, bu işlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabileceknitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül ve şahıslara yaptırılacaktır. Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde buludurmak ve denetlemeye yetkili memurlerın her isteyişinde göstermek zorundadır. Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yük açıkça gösterilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:25)

(AKREDİTE KURULUŞLAR)
[ÖRNEK FORM]
(Testi Yapan Yerlerin
Akredite Olup Olmadığını
Sorgulayın)

Kompresörün Periyodik Kontrolü.
Kompresörlerin güvenle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsade edilen en yüksek basıncın 1,5 katı ile yapılacaktır. Basınçlı kapların hidrolik basınç testleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:227, 244) 

(AKREDİTE KURULUŞLAR)
[ÖRNEK FORM]
(Testi Yapan Yerlerin
Akredite Olup Olmadığını
Sorgulayın)

Basınçlı Kapların Kontrolü:
İşyerinde bulunan tüm kazanlar her sene ehliyeti Hükümet vaya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır.Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerinde bulundurulacaktır.

(AKREDİTE KURULUŞLARR)
[ÖRNEK FORM]
(Testi Yapan Yerlerin
Akredite Olup Olmadığını
Sorgulayın)

Sağlık Raporları..
Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde de laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.İşin devamı süresince de bu işlerde çalışmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye hekimleri tarafından verilir.
(İş Kanunu Madde:86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde:5, Ek_II)

 [ÖRNEK FORM]

Portör Muayenesi:
Gıda işlerinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla; periyodik olarak 6 ayda bir kez portör taramasından geçirilmeleri sağlanmalıdır. (İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57/7, Umumi Hıfz. Kanunu Madde:126)

 

Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi:
İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar  Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.
İş Makinesi Kullanım Belgesi:
İşyerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.
Kazancı Belgesi:
İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.

Göğüs Radyografileri:
Tozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir, göğüs radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

Topraklama Kontrolü: (Form)
Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölşçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü MAdde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P),

ÇEŞİTLİ FORMLAR
İşyeri Bildirgesi

İşçi Şikayet Formu

Ek-1 İşçi Bildirim Formu

Ek-2 İşçi Çıkış Bildirim Formu

 

Paratonerin Kontrolü:
Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57)

(AKREDİTE KURULUŞLAR)
[              ]
(Testi Yapan Yerlerin
Akredite Olup Olmadığını
Sorgulayın)

Kisisel Koruyucu Videolari

Hazırlayan:
Adnan İYİBOZKURT
2000-2009
Site En İyi 1024 x 768 çözünürlükte ve IE ile görüntülenir.
Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz 
http://www.isguv.com


 
 

 

 

eXTReMe Tracker