İŞ SAĞLIĞI
Çevre
Yangın
Elektrik
Yapı İşleri
Resimlerle
Maden
Risk Analizleri
Koruyucular
KALİTE
ISO EN 9000
OSHAS 18001
HACCP
14000
SA 8000
GEREKLİ
Formlar
Bilgi
Linkler
İlk Yardım
YASA
Mevzuat
Yargıtay Kararları
KİTAPLIK
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kitaplar


  

                   

 

Yeni  K i m y a s a l     S E M B O L L E R  GHS ye Göre
Patlayıcı

Patlayıcı: Patlayıcı madde veya atık, kendi başına kimyasal reaksiyon yoluyla belli bir sıcaklık ve basınçta ve hızla gaz oluşmasına ve çevresindekilerin zarar görmesine neden olabilecek katı veya sıvı halde madde veya atık (ya da maddelerin veya atıkların karışımı) demektir. 

Tehlikeli  
Parlayıcı

Parlayıcı Sıvılar : Parlayıcı kelimesi "tutuşabilen" kelimesiyle aynı anlamdadır. Parlayıcı sıvılar, kapalı hazne deneyinde 60.5 derece, açık hazne deneyinde ise 65.6 derecenin altındaki sıcaklıklarda parlayıcı bir buhar bırakan sıvılar, sıvı karışımları, çözeltide veya süspansiyonda katı madde ihtiva eden maddelerdir. (örneğin boya, vernik, cila gibi maddeler içerip tehlikeli özellikleri nedeniyle başka bir sınıfa dahil edilen maddeler içermeyen maddeler.) Açık hazne deneyleri ile kapalı hazne deneylerinin sonuçları kesinlikle kıyaslamalara olanak tanımadığından, ve hatta aynı deneyin sonuçları sık sık değişkenlik gösterebildiğinden bu türden farklılıkları gözönüne alarak yukarıdaki rakamlardan farklı olarak getirilecek yasal düzenlemeler, bu tanımın özüne uygun olacaktır. 
Parlayıcı Katılar: Patlayıcılar sınıfının dışında olup da taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen veya sürtünme nedeniyle alev almaya neden olabilen veya katkıda bulunabilen katılar ya da atık katılardır
Kendiliğinden Yanmaya Müsait Katılar veya Atıklar: Normal taşımacılık koşullarında veya havayla temas yüzünden kendiliğinden ısınmaya ve bu şekilde yanmaya müsait maddeler veya atıklar.
Suyla Temas Halinde Parlayıcı Gazlar Bırakan  Maddeler veya Atıklar: Suyla temas durumunda kendiliğinden parlayan veya  tehlikeli sayılacak miktarlarda parlayıcı gazlar bırakan maddeler veya atıklar.Toksik

Toksik (gecikmiş veya kronik) : Yutuldukları, solundukları ya da deriden içeri girdikleri taktirde kanserojen etkiler de dahil olmak üzere gecikmiş veya kronik etkilere yol açabilen maddeler veya atıklar.
Oksitleyici: Kendilerinin yanıcı olup olmamasına bakılmaksızın, oksijen verme yoluyla diğer maddelerin yanmasına neden olanveya katkıda bulunan madde veya atıklar.
Organik Peroksitler: Çift değerlikli 0-0 yapısına sahip organik maddeler veya atıklar kendi kendine hızlanan egzotermik bozunmaya uğrayabilecek olan ısıl açıdan dengesiz maddelerdir.
Zehirli (Akut): Yutulması, solunması veya deriyle temas etmesi durumunda ölüme, ciddi şekilde yaralanmaya veya insan sağlığının zarar görmesine neden olabilecek maddeler veya atıklar
Hava veya Suyla Temas Halinde Toksik Gaz Bırakılması: Hava veya su ile temas halinde tehlikeli sayılacak miktarda toksik gazlar bırakabilecek maddeler veya atıklar.

Basınç Altında kaplar

Sıkıştırılmış Yanmayan Gazlar: Hava ve oksijen ile temasında yanmayan ancak patlayıcı ve/veya toksik etkileri bulunabilen gazlardır. İşaretindeki kaplı tüpe yapıştırılmış bant üzerine zararlı etkisi not edilmiştir

Uyarı  
Çevre için Zararlı

Ekotoksik (Çevre için tehlikeli): Serbest halde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon yoluyla çevre üzerinde ani veya gecikmeli olarak olumsuz etkiler yaratan veya yaratabilecek olan ve/veya biyotik sistemlerde toksik  etkiler yaratan veya yaratması muhtemel olan maddeler veya atıklar.

 
Korozif

Korozif Maddeler: Canlı dokuyla teması halinde kimyasal olarak dokuya ciddi zararlar verebilen veya sızıntı halinde diğer mallara ya da ulaştırma araçlarına zarar verebilen hatta tümüyle tahrip edebilen veya başka türden tehlikeler yaratabilen maddeler veya atıklar

D o s t   S i t e l e r
Türk Gazeteleri Şantiyeci Bilgit (Eşref Aybirdi)
 
E-Posta Listemize Kayıt Olun

Yeniliklerden hemen haberiniz olsun...:

Ad Soyad:
E-Posta   :
Kayıt Ol  Kayıt Sil 

Hazırlayan:
Adnan İYİBOZKURT
2000-2001-2003-2005
Site En İyi 1024 x 768 çözünürlükte ve IE ile görüntülenir.
Kaynak Gösterilmeden Kopyalanamaz 
http://www.isguv.com

Resim
GHS ve YENİ KİMYASAL ETİKETLER


     Avrupa pazarında 100.000 kimyasalın olduğu belirtilmektedir.

     İşyerlerinde kullanılan kimyasallar üzerindeki semboller 01.01.2009 tarihinden itibaren GHS uygulaması devreye sokulmuştur. GHS (Global Harmonize Sistem)  yönetmeliği  31.12.2008 tarihinde Birleşmiş Milletler Gazetesinde yayımlanmıştır. BM üyesi olan her ülkenin bu kuralları uygulaması gerekmektedir. GHS Kimyasallar ile çalışan herkesi etkilemekte..Yeni uygulama ile semboller sayıca azalmış ve ortak sınıflama kategorisine alınmıştır. Müşterilerini bilgilendirme zorunluluğu bulunan imalatçılar artık ürettikleri her kimyasalı yeni etiket sembolleri ile piyasaya sunmaktadır.01.01.2009 Geçiş süreci olarak belirtilmiş,  01.12.2010 tarihine kadar tüm maddeler GHS kriterlerine göre sınıflandırmaları ve etiketlenmeleri sağlanmalıdır. 01.06.2015 e kadar da tüm karışımların GHS kriterlerine göre sınıflandırılmaları ve etiketlenmeleri takvimi oluşturulmuştur.  Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkeler de direktiflerinde GHS'ye sınıflama sistemine geçmiştir. GHS Sınıflamasında madde özellikleri - etkileri değişmez.. Sınıflandırmada da limitler ön plana alınmış zararlı olarak sınıflanan kimyasallar toksik etiketi altında birleştirilmiştir. Öldürücü doz miktarı 300 ile 2000 arasında olanlar için Uyarı sembolü eklenmiştir. Eklenen diğer sembol ise Tehlike sembolüdür.   Basınçlı kaplar ile ilgili olarak da sembolü eklenmiştir. Yine maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının da yenilenmesi gerekmektedir. Bir yenilik Risk değerlendirme sorumluluğu yetkili makamlardan endüstriye transfer edilmiştir. Riskin belirlenmesinde de maruziyet ön planda tutulmuştur. Kontrol edilemeyen ve kabul edilemeyen risk yaratan kimyasalların üretimi de bu süreçte aşamalı olarak bitirilmiş olacaktır.

ADNAN İYİBOZKURT
www.isguv.com
MAYIS-2010

 

 

 

eXTReMe Tracker